İslam Səfərli poeziyası
  Cəlal Qaryağdıya
 

Heykəl

 

Heykəltəraş

Cəlal Qaryağdıya

ithaf edirəm

 

Paytaxtım üstündə bir zirvə qalxdı,

Zirvədə Nəriman baxışları var.

O müdrik insanın ucalıq taxtı,

Həmişə, hər zaman yüksəkdə durar.

 

Böyük sənətkarın mahir əlləri,

İncəlik, zəriflik naxışlarıdır.

Bəlkə Nərimanın dalğın nəzəri,

Bizim Qoca Şərqin baxışlarıdır.

 

Dəməyin Nəriman getdi dünyadan,

O, Şərqdə ən böyük havadar oldu.

Onun heykəlini göyə ucaldan,

Sehrkar barmaqlı Qaryağdı oldu.

 

 

Comments on this page:
Comment posted by Ricardo( svbergstedtt-online.de ), 03/25/2012 at 3:42am (UTC):
That's the perfect isnight in a thread like this.Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your Message:

 
  Tərtibat: SNS-2008 [(elchinsafarli@bk.ru)]  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
Sayt şairin nəvəsi Elçin Səfərli tərəfindən yaradılmışdır.